تبلیغات در زندگی امروزه نقشی اساسی دارد
و به اشکال مختلف در معرفی شرکتها،
خدمات، محصولات و ... نمایان می ­شود.
سلایق نیز دارای تنوع گوناگون است
و رقابت در پاسخگوئی صحیح و به موقع به آنها،
رمز پیروزی در عرصه اقتصاد است.

این مهم، ما را بر آن داشت تا با توجه
به طیف وسیع کاربردهای تبلیغاتی
و امکانات و تکنولوژی روز،
مرکزی را برای انجام کلیه سفارشات ویژه تبلیغاتی،
انتشاراتی و اطلاع رسانی ایجاد نمائیم.


هم اکنون نیز پس از گذشت
نزدیک به سه دهه فعالیت مستمر،
در زمینه­ های مختلف
از قبیل عکاسی صنعتی، طراحی و اجرای کلیه امور
چاپ و تبلیغات، نشر کتاب، تولید و عرضه تندیس، لوح یادبود
و انواع هدایای تبلیغاتی اختصاصی و خدمات لیزیک
همچنان با تلفیق هنر و تکنولوژی به آینده­ ای نوین
می ­اندیشیم ...